BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

*** ZOBACZ GALERIĘ ***

Absolwenci Branżowej Szkoły  I stopnia to grupa o największych możliwościach zatrudnienia w Polsce i poza granicami kraju. Po 3 latach nauki absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego-  tytuł czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego.

Absolwent może także kontynuować naukę w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub zdobyć nowe kwalifikacje (zawody) na kursach kwalifikacyjnych.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w trakcie nauki:

za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie,

mają opłacaną składkę ZUS emerytalną i zdrowotną,

okres zatrudnienia i nauki liczy im się do stażu pracy,

przysługuje im zasiłek chorobowy,

posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego.

Branżowa Szkoła I stopnia W NASZEJ SZKOLE:

Kształcimy absolwentów gimnazjum we wszystkich zawodach:blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, elektromechanik, fotograf, fryzjer, introligator, kucharz, kamieniarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter-elektronik, murarz-tynkarz, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, ślusarz, sprzedawca, stolarz, tapicer i wiele innych.

Szkoła zapewnia:

-możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach zbliżonych,

-możliwość kontynuowania nauki na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,

-pełną opiekę formalno-prawną w czasie trwania nauki,

-usługi poradnictwa zawodowego w szkole,

-opiekę pedagoga,

-planowanie własnej ścieżki zawodowej,

-zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań,

-bezpłatną naukę.