TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa jest  to zawód o charakterze usługowym, nastawionym  głównie na relacje człowiek - człowiek, stąd powiedzenie „Gość Hotelarzowi  święty”. Wysoka kultura osobista i zawodowa, przestrzeganie zasad etyki, opanowanie, życzliwość, odpowiedzialność, dyskrecja oraz poczucie własnej godności i właściwej postawy służbowej to cechy wymagane w tym zawodzie. Technik hotelarstwa świadczy usługi kompleksowej obsługi gości w obiekcie hotelowym.

Kwalifikacje:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06   Planowanie i realizacja usług w recepcji

Przedmioty zawodowe

 • teoretyczne
  • Podstawy hotelarstwa
  • Działalność recepcji
  • Organizacja pracy służby pięter
  • Obsługa konsumenta
  • Usługi dodatkowe w hotelarstwie
  • Marketing usług hotelarskich
  • Prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa hotelarskiego
  • Język angielski zawodowy
  • Język niemiecki zawodowy
 • praktyczne
  • Pracownia hotelarska
  • Język angielski zawodowy w praktyce
  • Język niemiecki zawodowy w praktyce
  • Pracownia obsługi konsumenta
  • Pracownia obsługi informatycznej
  • Praktyka zawodowa

Kompetencje zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;

- rezerwowania usług hotelarskich;

- wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

- przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

- przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

- przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskie;

- organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Szkoła umożliwia odbycie praktyk w renomowanych hotelach *** do ***** oraz na promie Unity Line (najlepsi praktykanci mają możliwość zatrudnienia w hotelach po ukończeniu szkoły), ponadto umożliwia zdobycie dodatkowych umiejętności i uprawnień na kursach zawodowych np. BARISTYCZNY, BARMAŃSKI, KELNERSKI

Możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa znajdzie pracę przede wszystkim w hotelach, pensjonatach, motelach, domach wypoczynkowych, ośrodkach SPA, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach oraz w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej. Ponadto może organizować usługi cateringowe, oraz pracować we wszystkich barach i restauracjach gdzie potrzebna jest w pełni profesjonalna obsługa kelnerska.

Nauka w zawodzie technik hotelarstwa daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach  licencjackich, magisterskich na Uczelniach Wyższych przede wszystkim na kierunku turystyka i rekreacja, hotelarstwo. Kierunki te prowadzone są najczęściej przez Akademie Wychowania Fizycznego, Uniwersytety Ekonomiczne.

Absolwent kończąc szkołę, zdając wszystkie egzaminy otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa i świadectwo dojrzałości. Oba dokumenty są przepustką do dorosłego życia dając nieograniczone możliwości.