TECHNIK REKLAMY

NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA

TECHNIK REKLAMY

Kwalifikacje:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Przedmioty teoretyczne i praktyczne w technikum  4-letnim:

kształcenie zawodowe teoretyczne:

-marketing w działalności reklamowej,

-sprzedaż w reklamie,

-język angielski w działalności reklamowej,

-prowadzenie działalności gospodarczej w reklamie,

-elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie,

-organizacja i techniki reklamy,

kształcenie zawodowe praktyczne:

-organizacja sprzedaży reklamy,

-projektowanie kampanii reklamowej.

Przedmioty teoretyczne i praktyczne w technikum  5-letnim:

JĘZYK ANGIELSKI przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym

kształcenie zawodowe teoretyczne:

-podstawy reklamy,

-przekaz i komunikat w reklamie,

-kampania reklamowa,

-język obcy (angielski) w reklamie,

kształcenie zawodowe praktyczne:

-strategia w reklamie,

-kreacja w reklamie,

-produkcja reklamy,

-planowanie kampanii reklamowej,

-zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej,

-skuteczność  i efektywność kampanii reklamowej.

Kompetencje zawodowe

Absolwent Technikum Organizacji Reklamy nabywa kompetencje do organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, a także projektowania i wykonywania zróżnicowanych środków reklamowych. Dlatego też w procesie dydaktycznym kładziemy ogromny nacisk zarówno na kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik reklamowych, jak i na rozwój niezwykle pożądanych w tym zawodzie cech osobowościowych uczniów, takich jak: otwartość, komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność pracy zespołowej oraz przestrzeganie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły

Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć studia na dowolnie wybranym kierunku, podjąć pracę lub otworzyć własną działalność gospodarczą.

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych , biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych.

W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.

                                                                                           Dorota Tomczak

                                                                                  Nauczyciel ZS Rokietnica 

 

 

 

Zobacz pełną informację o na temat technika organizacji reklamy ...kliknij tutaj