TECHNIK INFORMATYK

Nazwy kwalifikacji

W zawodzie technik informatyk występują dwie kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

W 5-letnim technikum matematyka przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym

 

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Stanowisko komputerowe

Urządzenia peryferyjne i BHP

Urządzenia sieciowe i BHP

Serwerowe systemy operacyjne

Bazy danych

Aplikacje internetowe

Witryny internetowe

Język angielski zawodowy

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym                                               

Pracownia komputerowa

Naprawa urządzeń techniki komputerowej

Eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

Pracownia serwerowych systemów operacyjnych

Pracownia witryn internetowych

Administrowanie bazami danych

Pracownia aplikacji internetowych

Kompetencje zawodowe zdobywane  w wyniku kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych umiejętności i uprawnień. Wśród nich są

1.Certyfikaty  Cisco Networking Academy (około 20 różnych certyfikatów) np.

 • IT Essentials,
 • CCNA 1 Introduction to Networks,
 • CCNA 2 Routing and Switching Essentials,
 • CCNA 3 Scaling Networks,
 • CCNA 4 Connecting Networks,
 • CCNA Security,

2.Certyfikaty IT-szkola – to certyfikaty obejmujące nie tylko zagadnienia informatyczne;

3.Staże dla młodzieży w ramach projektów Czasu Zawodowców BIS i projektu ZIT;

4.Platformy edukacyjne zawodowcy.org i it-szkola.edu.pl;

Szkoła zapewnia : darmowe oprogramowanie w ramach platformy Microsoft Azure i Microsoft Office 365.

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych z: robotyki, grafiki komputerowej, programowania, obsługi drukarki 3D, sterowania dronem.

Konkursy informatyczne dla uczniów:

 • Potyczki młodych adminów
 • Konkurs CISCO „Knockout Ransomware with Cisco”
 • OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
 • Olimpiada informatyczna

Szkoła posiada nowoczesne pracownie i szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu Absolwenci technikum informatycznego znajdą pracę w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, punktach serwisowych, sklepach komputerowych oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Szkoła posiada nowoczesne pracownie i szerokopasmowy dostęp do Internetu.