TECHNIK INFORMATYK

Nazwy kwalifikacji

W zawodzie technik informatyk występują dwie kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

W 5-letnim technikum matematyka przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym

Nazwy przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych

 1. Przedmioty teoretyczne
 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Lokalne systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • 2. Przedmioty praktyczne
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych

Kompetencje zawodowe zdobywane  w wyniku kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych umiejętności i uprawnień. Wśród nich są

Certyfikaty Cisco Networking Academy (około 20 różnych certyfikatów) np.

 • IT Essentials,
 • CCNA 1 Introduction to Networks,
 • CCNA 2 Routing and Switching Essentials,
 • CCNA 3 Scaling Networks,
 • CCNA 4 Connecting Networks,
 • CCNA Security,
 1. Certyfikaty IT-szkola – to certyfikaty obejmujące nie tylko zagadnienia informatyczne;
 2. Staże dla młodzieży w ramach projektów Czasu Zawodowców BIS i projektu ZIT;
 3. Platformy edukacyjne org i it-szkola.edu.pl;
 4. Darmowe oprogramowanie w ramach platformy Microsoft Azure i Microsoft Office 365;
 5. Koła zainteresowań – robotyka, grafika komputerowa, programowanie, obsługa drukarki 3D, sterowanie dronem,
 6. Konkursy informatyczne dla uczniów
 • Potyczki młodych adminów
 • Konkurs CISCO „Knockout Ransomware with Cisco”
 • OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
 • Olimpiada informatyczna

Szkoła posiada nowoczesne pracownie i szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu

Absolwenci technikum informatycznego znajdą pracę w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, punktach serwisowych, sklepach komputerowych oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.