Z WIZYTĄ U ZAMOYSKICH

Z wizytą u Zamoyskich 2015/2016

5 listopada 2015r.  tradycyjnie już, po raz dziesiąty, uczniowie klas pierwszych podróżowali do Kórnika. W ramach programu historyczno-krajoznawczego „Z wizytą u Zamoyskich” zwiedzaliśmy wnętrza Muzeum Zamku Kórnik poznając bliżej sylwetki Patronów Jadwigi i Władysława Zamoyskich oraz idee przyświecające ich działalności. Oddychaliśmy atmosferą wnętrz, w których żyli i podziwialiśmy ich dokonania.

Dorota Filipiak

 


 

Corocznie w ZS im. J. W. Zamoyskich, zazwyczaj od września do grudnia realizowany jest Program historyczno-krajoznawczy, "Z wizytą u Zamoyskich," który ma na celu przybliżenie uczniom klas pierwszych postaci Patronów Szkoły.

Uczniowie poznają biografię generałowej Jadwigi Zamoyskiej i jej syna - hrabiego Władysława, odwiedzają Muzeum Zamku w Kórniku - dom rodzinny Patronów  i kryptę w kórnickim kościele miejsce ich spoczynku. Pierwszoklasiści mogą uczestniczyć w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronach.

Ważnym elementem Programu jest Święto Patronów obchodzone w październiku.

Dorota Flipiak