Szkolny Klub Miłośników Języka Niemieckiego

Serdecznie zapraszam uczniów z klas I i II, chcących już teraz rozpocząć przygotowywania do matury z języka niemieckiego, na zajęcia w Szkolnym Klubie Miłośników Języka Niemieckiego.

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w czwartki w  godz. 13.45 – 15.15.   

Terminy zajęć:

11.02.2016        25.02.2016        10.03.2016           17.03.2016              31.03.2016            21.04.2016        28.04.2016        12.05.2016        19.05.2016           02.06.2016              16.06.2016   

Program zajęć obejmuje:

 • przygotowanie do matury z języka niemieckiego,
 • pracę z wykorzystaniem programów multimedialnych,
 • pracę metodą projektu,
 • pracę z filmem i lekturą obcojęzyczną,
 • organizowanie tematycznych konkursów językowych dla młodzieży,

Celem zajęć jest:

 • utrwalenie wiadomości zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki wynikających  ze standardów wymagań do egzaminu maturalnego,
 • poszerzanie wiedzy i podnoszenie umiejętności mających na celu lepsze przygotowanie do matury podstawowej i rozszerzonej,
 • rozwój kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym,
 • popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży,
 • motywowanie do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka  niemieckiego, m.in. poprzez organizowanie konkursów językowych,
 • rozwijanie zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i  życiu codziennym w krajach niemieckiego obszaru językowego,
 • wskazywanie nowoczesnych źródeł informacji w procesie nauczania języka  niemieckiego, m.in. poprzez zachęcanie do kontaktu z materiałem źródłowym – filmem, artykułami z gazet, fragmentami książek,
 • zachęcenie do czytania poezji niemieckojęzycznej.

do zobaczenia

Monika Hofman