Nr konta RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J. W. ZAMOYSKICH W ROKIETNICY

z siedzibą w 62-090 ROKIETNICA UL. SZAMOTULSKA 24

Składkę można wpłacać na konto: PKO BP SA Oddział 1 w Szamotułach

Nr konta 20 1020 4128 0000 1802 0121 0863