RADA RODZICÓW


Prezydium Rady Rodziców w roku 2020/2021

Katarzyna Skrzypczak – przewodnicząca

Marcin Lamcha – z-ca przewodniczącej

Beata Kmiecik – skarbnik

Monika Dobrzeniecka – sekretarz


RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J. W. ZAMOYSKICH W ROKIETNICY

z siedzibą w 62-090 ROKIETNICA UL. SZAMOTULSKA 24

Składkę można wpłacać na konto: PKO BP SA Oddział 1 w Szamotułach Nr konta 20 1020 4128 0000 1802 0121 0863 ot PKO Bank P


PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY ...pobierz pik .pdf


protokół z pierwszego zebrania Rady Rodziców

......pobierz plik .pdf


Preliminarz Rady Rodziców 

..... pobierz plik .pdf


List przewodniczącej Rady Rodziców

..... pobierz plik .pdf