Nauczyciele

WYCHOWAWCY

w roku szkolnym 2018/2019

I TH

Monika Hofman

I TI

Anna Maciejewska

I TAK/TOR

Dortoa Filipiak

I SB1o

Magdalena Statucka

II TH

Barbara Włodarczyk

II TI

Anna Politowicz-Piszora

II TAK/TOR

Aleksandra Maciejewska

II SB1o

Leszek Siwiec

III TAK/TH

Alicja Dąbrowska

III TI

Dorota Tomczak

III ZSZ

Grzegorz Musielak

IV TH

Agnieszka Złotnicka

IV TAK/TH

Agnieszka Olejniczak-Gros

IV TI

Anna Nowak


Pedagog - Anita Durowicz

NAUCZYCIELE

w roku szkolnym 2018/2019

Lp.   Nazwisko i imię przedmiot
1 Bielawska Karzyna  internatrynat
2 Błoch Iwona matematyka
3 Borowiec Paweł sieci komputerowe, systemy operacyjne, administrowanie systemami operacyjnymi, aplikacje internetowe, programowanie aplikacji internetowych
4 Cicha Agnieszka język niemiecki, język niemiecki zawodowy
5 Dąbrowska Alicja geografia
6 Durowicz Anita pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rozwijające kreatywność
7 Fengler Magdalena rośliny ozdobne, prace w obiektach architektury krajobrazu
8 Filipiak Dorota historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
9 Hofman Monika język niemiecki, język niemiecki zawodowy
10 Janowski Piotr projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, administrowanie systemami operacyjnymi, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, sieci komputerowe
11 Jańczak-Zarycki Mirosław

Administrowanie systemami operacyjnymi, Eksploatacja urządzeń peryferyjnych, Pracownia komputerowa, Stanowisko komputerowe, Systemy operacyjne, Urządzenia techniki komputerowej.

12 Kaczmarek Wojciech chemia
13 Kolasa Małgorzata biblioteka
14 Lisiecki Mariusz przepisy ruchu drogowego kat.T
15 Maciejewska Anna język angielski, język angielski zawodowy
16 Maciejewska Aleksandra język angielski, język angielski zawodowy
17 ks. Majchrzak Łukasz religia
18 Matuszczak Maria rośliny ozdobne, prace w obiektach architektury krajobrazu, podstawy architektury krajobrazu, wiedza o kulturze, obiekty małej architektury krajobrazu
19 Musielak Grzegorz prowadzenie działalności gospodarczej, obiekty małej architektury krajobrazu, biologia, sprzedaż w reklamie, organizacja sprzedaży reklamy
20 Nowak Anna matematyka
21 Nowak Zbigniew urządzenia techniki komputerowej,                              diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, witryny internetowe, tworzenie witryn internetowych
22 Nowicka-Nawrot Katarzyna biologia
23 Olejniczak-Gros Agnieszka język polski
24 Piszora Jarosław wychowanie fizyczne, rośliny ozdobne
25 Pohland Ewa chemia
26 Politowicz-Piszora Anna administrowanie bazami danych, witryny internetowe, matematyka
27 Rybicki Władysław internat
28 Siwiec Leszek fizyka, informatyka, internat
29 Sobańska Anna edukacja dla bezpieczeństwa
30 Solarczyk Agnieszka organizacja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej
31 Solarz-Nowak projekty obiektów architektury krajobrazu
32 Sroka Danuta witryny internetowe,tworzenie witryn internetowych, aplikacje internetowe, programowanie aplikacji internetowych, pracownia obsługi informatyznej, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej, systemy baz danych
33 Statucka Magdalena wychowanie fizyczne
34 Strykowska Anna organizacja pracy służby pięter, usługi dodatkowe w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa, 
35 Stułkowska Maria internat
36 Tomczak Dorota marketing usług hotelarskich, prowadzenie działalności gosppodarczej, podstawy przedsiębiorczości, marketing w działalności reklamowej, sprzedaz w reklamie, organizacja sprzedaży w reklamie
37 Włodarczyk Barbara język polski
38 Zakolska-Dębska Paulina projekty obiektów architektury krajobrazu, prace w obiektach architektury krajobrazu
39 Złotnicka Agnieszka obsługa konsumenta, pracownia obsługi konsumenta, działalność recepcji, podstawy hotelarstwa, pracownia hotelarska