Nauczyciele

WYCHOWAWCY

w roku szkolnym 2019/2020

I TI_5

Justyna Woźniak-Menclewicz

I TR_5

Agnieszka Solarczyk

I TAK/TH_5

Agnieszka Złotnicka

I SB_sp

Grzegorz Musielak

I TI

Sławomir Szłapak

I TR

Kinga Durzewska

I TAK/ I TH

Paulina Zakolska-Dębska

I SB_g

Jarosław Piszora

II TH

Monika Hofman

II TI

Anna Maciejewska

II TAK/TOR

Maria Matuszczak

II SB1o

Magdalena Statucka

III TAK/TOR

Aleksandra Maciejewska

III TH

Barbara Włodarczyk

III TI

Anna Politowicz-Piszora

IIISB

Leszek Siwiec

IV TAK/TH

Alicja Dąbrowska

IV TI

Dukowicz Anna


NAUCZYCIELE

w roku szkolnym 2019/2020

Lp.   Nazwisko i imię   przedmiot
1 Błoch Iwona matematyka
2 Borowiec Paweł sieci komputerowe, systemy operacyjne, administrowanie systemami operacyjnymi, aplikacje internetowe, programowanie aplikacji internetowych
3 Cicha Agnieszka język niemiecki, język niemiecki zawodowy
4 Dąbrowska Alicja geografia
5 Dukowicz Anna podstawy przedsiębiorczości, sprzedaż w reklamie, prowadzenie działalności gospodarczej w reklamie
6 Durowicz Anita psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rozwijające kreatywność
7 Durzewska Kinga język polski, podstawy reklamy i BHP, tworzenie przekazu reklamowego
8 Gronowski Maciej    internat
9 Hofman Monika język niemiecki, język niemiecki zawodowy
10 Janowski Piotr sieci komputerowe, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, sieciowe systemy operacyjne, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, stanowisko komputerowe, urządzenia sieciowe, serwerowe systemy operacyjne
11 Jańczak-Zarycki Mirosław systemy operacyjne, administrowanie systemami operacyjnymi, urządzenia techniki komputerowej, stanowisko komputerowe, urzdzenia peryferyjne i bhp, pracownia komputerowa
12 Kaczmarek Wojciech chemia
13 ks. Korbik Robert   religia
14 Kolasa Małgorzata biblioteka
15 Lepsza Ewa   język niemiecki
16 Lisiecki Mariusz przepisy ruchu drogowego kat.T
17 Leśniak Gabriela   muzyka
18 Maciejewska Anna język angielski, język angielski zawodowy
19 Maciejewska Aleksandra język angielski, język angielski zawodowy
20 ks. Majchrzak Łukasz  religia
21 Matuszczak Maria rośliny ozdobne, podstawy architektury krajobrazu, wiedza o kulturze, marketing usług hotelarskich, prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa hotelarskiego, marketing w działalności reklamowej
22 Musielak Grzegorz prowadzenie działalności gospodarczej, biologia, prace w obiektach architektury krajobrazu, techniki wytwarzania elementów przekazu reklamowego
23 Misiak Natalia język angielski
24 Nitschke Mateusz   internat
25 Nowak Zbigniew urządzenia techniki komputerowej,                              diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, witryny internetowe, tworzenie witryn internetowych, urządzania peryferyjne, naprawa urządzeń techniki komputerowej
26 Nowicka-Nawrot Katarzyna biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
27 Olejniczak-Gros Agnieszka język polski
28 Pietrzak anna   wychowanie fizyczne
29 Piłka Beata   matematyka, informatyka
30 Piszora Jarosław wychowanie fizyczne, rośliny ozdobne
31 Pohland Ewa chemia
32 Politowicz-Piszora Anna systemy baz danych, administrowanie bazami danych, witryny internetowe, tworzenie witryn internetowych, aplikacje internetowe, programowanie aplikacji internetowych, matematyka
33 Rybicki Władysław internat
34 Siwiec Leszek fizyka, informatyka
35 Solarczyk Agnieszka   organizacja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, tworzenie przekazu reklamowego, wykonywanie projektów reklamy
36 Solarz-Nowak projekty obiektów architektury krajobrazu
37 Sroka Danuta witryny internetowe, tworzenie witryn internetowych, aplikacje internetowe, programowanie aplikacji internetowych, pracownia obsługi informatycznej, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej
38 Statucka Magdalena wychowanie fizyczne
39 Strykowska Anna organizacja pracy służby pięter, usługi dodatkowe w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa i bhp, pracownia hotelarska, pracownia służby pięter
40 Stułkowska Maria internat
41 Szłapak Sławomir   wychowanie fizyczne
42 Śniady Julieta   historia, wos
43 Tomalik Katarzyna   biologia
44 Tulecki Maciej   historia, historia i społeczeństwo
45 Włodarczyk Anna   język angielski
46 Włodarczyk Barbara język polski
47 Wojdyło Wojciech   edukacje dla bezpieczeństwa
48 Woźniak-Menclewicz Justyna  matematyka
49 Zakolska-Dębska Paulina  projekty obiektów architektury krajobrazu, prace w obiektach architektury krajobrazu, obiekty małej architektury krajobrazu
50 Złotnicka Agnieszka obsługa konsumenta, pracownia obsługi konsumenta, działalność recepcji, podstawy hotelarstwa i bhp, pracownia hotelarska, działalność recepcji, przygotowanie i podawanie śniadań, usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim, pracownia służby pięter, pracownia usług dodatkowych, pracownia przygotowywania i podawania śniadań