Lekcje w Muzeum Narodowym

Lekcje w Muzeum Narodowym

27 kwietnia młodzież z klas: pierwszej i drugiej uczestniczyła w lekcjach na temat sztuki opartej na motywach biblijnych i mitologicznych oraz dotyczących malarstwa doby romantyzmu i realizmu – jako sposobu przedstawiania świata.

Była to ciekawa wyprawa, która poszerzyła naszą wiedzę, dotyczącą interpretacji dzieła sztuki. Oprócz lekcji, mieliśmy możliwość samodzielnego oglądania wystawy. Obcowanie z kulturą wysoką było dla nas przyjemne i pouczające, dla równowagi, w drodze powrotnej odwiedziliśmy restaurację Mc Donalds J, oczywiście w celach naukowych – chcieliśmy sprawdzić  - czy popkultura niesie z sobą również jakieś wartości…

AGNIESZKA OLEJNICZAK -GROS