Ogromny sukces Szkolnego Koła Fotograficznego.

Ogromny sukces Szkolnego Koła Fotograficznego.

27 kwietnia okazał się wielkim, wielkim dniem dla Szkolnego Koła Fotograficznego ZS im. J. i W. Zamoyskich.  Miesiąc wcześniej zdecydowaliśmy się wysłać nasze zdjęcia na konkurs zorganizowany przez  Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Stowarzyszenie „Alae” w Buku. Konkurs odbywał się pod patronatem Starosty Poznańskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Nasze fotografie obrazowały trudny temat - przemocy dotykającej tych najmłodszych, najsłabszych, najbardziej bezbronnych. Kiedy powstawały zdjęcia, rodziło się w nas wiele pytań.... wahaliśmy się.... utrwalaliśmy rzeczy, o których większość z nas stara się nie myśleć, sytuacji, które rodzą gorący sprzeciw, ale także powodują, że odwracamy się w bezsilności. O wiele łatwiej jest fotografować piękne zachody słońca i kolorowe motyle wśród kwiatów.  Jednakże podjęliśmy ten temat i powstały kadry - smutne, ponieważ prawdziwe. Nasi uczniowie Mateusz Mikołajczak z kl. II TI zajął I miejsce, natomiast Jakub Feliksiak z kl. I TI zdobył wyróżnienie. Odebrali ogromną szklaną statuetkę, dyplomy, tablety i wiele innych nagród. Do domu zabraliśmy oprócz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy dominującą myśl, że największe zło, to tolerować krzywdę. Naszym uczniom serdecznie gratulujemy, a wszystkim zaangażowanym w walkę z przemocą dziękujemy za to, że są i za wszystko co robią.

M.Kolasa