Oglądaliśmy „Dzieci zony”, w reżyserii Grzegorza Reszki

Integrujemy się

                20 kwietnia odbyła się wspólna wycieczka uczniów klasy czwartej technikum z Poznania i klasy drugiej z Rokietnicy. Oglądaliśmy „Dzieci zony”, w reżyserii Grzegorza Reszki. Tematem sztuki jest odwieczne ludzkie pragnienie – stworzenia idealnego świata. Jest to to także opowieść o poszukiwaniu wolności, zmuszająca do głębokiego zastanowienia się – czy prawdziwa wolność naprawdę istnieje i dlaczego niekiedy wolimy od niej uciec.

Maturzyści, dobrze się bawiąc, powtórzyli kolejne maturalne motywy, a ich młodsi koledzy, mam nadzieję, że połknęli „teatralnego bakcyla” i będą stałymi uczestnikami naszych comiesięcznych teatralnych wypraw.

Agnieszka Olejniczak-Gros