Współpraca z Absolwentami u Zamoyskich!

Współpraca z Absolwentami u Zamoyskich!
 
Z inicjatywy Rokietnickich Lwów Biznesu, rozpoczęliśmy pilotażowy projekt "GRADUATI - PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI U ZAMOYSKICH". Naszą misją jest skupienie Absolwentów w celu utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich oraz kontaktu ze szkołą. Zamierzamy stworzyć sieć wymiany informacji, zasobów, wzajemnego wsparcia oraz promować absolwentów poprzez możliwość prezentowania ich dorobku wśród społeczności szkolnej i lokalnej. 
 
Anna Dukowicz