PODSUMOWANIE działań kampanii DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE działań kampanii
DRUGIE ŻYCIE

We wrześniu 2020 roku uczniowie Technikum w Rokietnicy przystąpili do udziału w kampanii Drugie Życie.  Stworzony został plan działań, wyłoniono wśród młodzieży osoby chętne do udziału w akcjach promocyjnych. W październiku młodzież wzięła udział w warsztatach szkoleniowych na temat transplantacji. Dzięki temu mogli rzeczowo przystąpić do dalszego działania związanego z promowaniem akcji Drugie Życie wśród swoich rówieśników, rodziny, lokalnej społeczności.

W listopadzie dziesięcioro uczniów wzięło udział w konkursie na logo kampanii Drugie Życie. Trzy najciekawsze prace zostały przesłane do oceny jury kampanii. Prace uczniów opublikowane były również na stronie szkoły oraz portalach społecznościowych. Tym samym  mogły one promować  problematykę transplantacji wśród lokalnej społeczności.

Przez cały okres trwania akcji młodzież starała się aktywnie promować Drugie Życie, wręczając m.in. oświadczenie woli osobom zainteresowanym. Oświadczenie takie wskazuje na chęć zostania pośmiertnie dawcą organów i tkanek osobom potrzebującym.

Udział naszej szkoły w kampanii Drugie Życie pozwoliło młodzieży zapoznać się z problematyką transplantacji, aktywnie włączyć się w promowanie życia, a przede wszystkim obudziło chęć niesienia pomocy potrzebującym. Dać Drugie Życie może każdy z nas!

Alicja Dąbrowska