I urodziny Rokietnickich Lwów Biznesu

I urodziny Rokietnickich Lwów Biznesu

Minął już rok od wdrożenia, w naszej szkole, innowacji pedagogicznej: ROKIETNICKIE LWY BIZNESU, której głównym celem jest pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, przy wykorzystaniu modelu kreatywności, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej, a także zainteresowanie uczniów technikum kontynuacją kształcenia na kierunkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Aktualnie w skład Rokietnickich Lwów Biznesu wchodzą: Bartosz Schlabs, Kamil Starosta, Hubert Rabenda i Eryk Zerbin. 

Anna Dukowicz