Świadectwa Ukończenia Szkoły

Abiturienci technikum w zawodach: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu odebrali 30.04.2021 r. świadectwa ukończenia szkoły. Gratulujemy i życzymy sukcesów na egzaminach maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe.