Konkurs wielkopolska nieODKRYTA

Weź udział w konkursie

   WIELKOPOLSKA

        nieODKRYTA

 

              Zaplanuj własną wycieczkę po Wielkopolsce,
            odkryj najciekawsze miejsca, zachęć do ich            

         zwiedzenia, WYGRAJ KONKURS, zrealizuj swój projekt 
         i daj poczuć smak przygody innym. Bądź najlepszy!!!

 Regulamin:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.
  2. Celem konkursu jest popularyzacja własnego regionu, poszerzenie wiedzy przyrodniczej i historycznej, rozwijanie kreatywności, umiejętności organizowania wycieczek.
  3. Uczestnicy konkursu planują jednodniową wycieczkę po wybranym obszarze Wielkopolski, opracowują jej projekt lub tworzą fotorelację z już odbytej własnej podróży, który prezentują w dowolnej formie (np. plakat, ulotka, prezentacja multimedialna, film) na forum szkoły.
  4. Projekt uwzględniać powinien: temat wycieczki, trasę przejazdu z podaniem miejscowości (mile widziana mapka), charakterystykę atrakcji turystycznych z ich zdjęciami, ciekawostki, informacje praktyczne, szacunkowy koszt wycieczki.
  5. Prace należy oddać/odesłać Alicji Dąbrowskiej do końca maja 2021 roku.
  6. Projekt oceniony zostanie zarówno przez komisję konkursową, jak i przez uczniów szkoły, którzy będą anonimowo głosować na najlepszą wycieczkę.
  7. Ocenie podlegać będzie:

- pomysł

- wykonanie

- poprawność merytoryczna

- zdolności marketingowe (umiejętność sprzedaży własnego pomysłu)

  1. Najlepszy projekt wygrywa bilet do poznańskiego ZOO dla 2 osób!!!