Harmonogram próbnych matur CKE

 W dniach 03-16.03.2021r. uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli

w próbnej maturze zorganizowanej przez CKE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczniowie klas IV !!!
Informuję, że próbne egzaminy maturalne z CKE odbędą się w obu naszych szkołach według załączonego harmonogramu. Do próby przystępują wszyscy Uczniowie zdeklarowani do matury, którzy potwierdzili chęć przystąpienia w terminie do 7.02.2021 r.
Egzaminy odbywają się o godz. 9:00 i 14:00 w zależności od przedmiotu i poziomu.
Rozpoczynamy 03.03.2021 r. godz. 9:00. Na egzamin zgłaszacie się najpóźniej 30 minut przed planowana godzina rozpoczęcia. Listy zdających będą wywieszone na drzwiach poszczególnych sal egzaminacyjnych.
Wyniki próby po sprawdzeniu przez nauczycieli będą publikowane w postaci wskaźników procentowych.
Przypominam o konieczności zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego poprzez dezynfekcję, dystans i maseczki zakrywające usta i nos.

Z poważaniem
Wojciech Kaczmarek
Dyrektor ZS w Rokietnicy

Marzec 2021 r.

Data

Godzina 9:00

Godzina 14:00

3

środa

język polski – pp*

język łaciński i kultura antyczna – pr*

języki mniejszości narodowych – pp

4

czwartek

matematyka – pp

historia muzyki – pr

filozofia – pr

5

piątek

język angielski – pp

historia sztuki – pr

język kaszubski – pr

6, 7 – sobota, niedziela

8

poniedziałek

język angielski – pr

język angielski – dj*

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

9

wtorek

język polski – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

język włoski – pr

język włoski – dj

10

środa

matematyka – pr

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

11

czwartek

biologia – pr

informatyka – pr

12

piątek

chemia – pr

wiedza o społeczeństwie – pr

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

historia – pr

fizyka – pr

16

wtorek

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – pr

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny.