Pomimo nauki zdalnej jesteśmy aktywni ….

Zdalne lekcje WF wcale nie muszą być nudne :-) Ten fakt potwierdzili uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły! W rolach głównych występują uczniowie oraz nauczyciele.

****ZOBACZ FILM *** e- WF u Zamoyskich