Konkurs językowy klas hotelarskich

09.11.2020, w warunkach zdalnego nauczania, odbył się konkurs językowy dla uczniów klas hotelarskich. W tym roku konkurs z języka niemieckiego był poświęcony komunikacji w recepcji. Młodzież po obejrzeniu filmów ukazujących rozmowy gości hotelowych z pracownikami recepcji odpowiadała na pytania konkursowe, które sprawdzały rozumienie tekstu w języku obcym. Część angielska sprawdzała rozumienie tekstów dotyczących szeroko pojętej branży hotelarskiej.

Przykładowe filmy z konkursu dostępne są pod poniższymi linkami:

https://youtu.be/D0ZkxaQx2VQ

https://www.youtube.com/watch?v=v_PoOsj9dD0&ab_channel=Hotels.com

W kategorii klas drugich zwyciężyła Jagoda Radzińska z klasy 2TH5,

a wyróżnienie zdobył Borys Redlich również z klasy 2AH5.

Wśród uczniów klas trzecich najlepszy okazał się Philip Brach z klasy 3TH,

a wyróżnienie zdobyła Aleksandra Potocka również z klasy 3TH.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni punktami z zachowania i ocenami z języków obcych zawodowych.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym dużej wiedzy i umiejętności językowych. Wszystkim uczniom dziękuję za udział, poświęcenie swojego wolnego czasu i zaangażowanie.

Organizatorzy

Monika Hofman

Aleksandra Maciejewska