DRABINA ROZWOJU LIDERÓW…

                                                                                                                           

DRABINA ROZWOJU LIDERÓW…

Pandemia to bardzo trudny czas niepokoju, niepewności, często samotności. Wiele osób w tym czasie potrzebuje wsparcia. Fundacja Drabina Rozwoju w obliczu epidemii COVID‑19 uruchomiła BEZPŁATNĄ pomoc psychologiczną dla środowiska szkolnego - uczniów, nauczycieli i rodziców. Sytuacja związana z epidemią powoduje, że przedłuża się szkolne nauczanie internetowe, nasila się deficyt braku kontaktu z rówieśnikami. Uczniowie, tak jak my wszyscy, coraz boleśniej odczuwają izolację od świata zewnętrznego. Coraz bardziej doskwiera im przebywanie w zamknięciu w domu. Część uczniów ma przed sobą różnego rodzaju egzaminy. W tej nowej rzeczywistości będą one jeszcze trudniejsze niż dotychczas. To wszystko powoduje permanentny stres i duże obciążenie psychiczne. Pandemia może potrwać kilka miesięcy, a jej skutki będą odczuwalne nawet latami. Dlatego tak ważne jest żebyśmy umieli radzić sobie w tej trudnej emocjonalnie sytuacji. Ważne jest, by dać dzieciom i nastolatkom poczucie bezpieczeństwa, pozwolić na wyrażenie emocji, takich jak zdenerwowanie, złość, a także podzielić się z nimi własnymi sposobami na rozładowanie stresu.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Fundację Drabina Rozwoju. Jego celem jest przygotowanie I uruchomienie sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie wzmacniania i ochrony zdrowia psychicznego I przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci I młodzieży. Naszym celem jest rozpowszechnienie informacji z zakresu psychologii wśród liderów program a więc osób chętnych ze środowiska szkolnego, tak by te mogły udzielić pierwszoliniowego wsparcia rówieśnikom szkolnym. Spotkania grupy liderów odbywać się będą w formie online a poruszane tematy dotyczyć będą:

  • poczucia lęku, paniki związanej z obawą o zdrowie własne i swoich najbliższych;
  • problemów ze snem i koncentracją uwagi;
  • zwiększonej drażliwości, napadów złości;
  • kryzysu emocjonalnego, stanów depresyjnych,
  • prób samobójczych;
  • schorzeń psychicznych;
  • unikania obowiązków szkolnych;
  • fizjologicznych – np. bóle głowy, ciała.

Dodatkowo rozpowszechniona zostanie informacja dotycząca aplikacji interaktywnej oraz możliwości korzystania z poradni online ****zobacz opis projektu****.

Projekt będzie realizowany przez psychologa oraz pedagoga szkolnego

Anita Durowicz

Monika Żebrowska