Zamoyscy „Dla Niepodległej”

Zamoyscy „Dla Niepodległej”

Zajęcia online nie zwalniają nas z upamiętnienia ważnego dla każdego Polaka dnia – 11 Listopada.
W przeddzień święta uczniowie łącząc się online ze swoimi pedagogami, o godz. 11:11 odśpiewali Hymn Polski. Przesłali także fotorelacje, jak upamiętnili ten dzień w gronie swoich najbliższych, w domowych pieleszach. Nie zabrakło wywieszenia symboli polskości, odwiedzenia miejsc pamięci i zapelenia światełka, a nawet samodzielnego wypieku świętomarcińskich rogalików. Wszystko dla Niepodległej.

Alicja Dąbrowska

Opiekun SU