Uwaga! Uczniowie branżowych szkół I stopnia

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami

są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy .

Praktyki zawodowe od 26 października do 8 listopada  zostają zawieszone.