W ramach programu "Z wizytą u Zamoyskich"

Na przełomie września i października uczniowie klas pierwszych ZS im. J. i W. Zamoyskich,  jak każdego roku, zawarli bliższą znajomość z Patronami Szkoły - w ramach programu "Z wizytą u Zamoyskich. W związku z występującymi obecnie ograniczeniami, nie odbyła się tradycyjna wycieczka do Muzeum Zamku Kórnik - siedziby rodowej Zamoyskich. Uczniowie poznawali biografie naszych Patronów słuchając gawędy historycznej ilustrowanej ich rodzinnymi fotografiami. W dniu Święta Patronów  złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Jadwidze i Władysławowi. Zwieńczeniem programu będzie Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronach, w którym sukcesów życzymy wszystkim pierwszoklasistom.
Dorota Filipiak