WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/2021

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Nowy rok szkolny rozpoczął się nowymi rządami w naszej szkole. Pod koniec września przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głos oddał każdy uczeń na jednego z wcześniej zgłoszonych kandydatów. Byli nimi: Tatiana Krzyśko z kl. II technikum hotelarstwa, Julia Teszka z kl. IV technikum hotelarstwa, Bartosz Rosiakowski z kl. IV technikum reklamy. Największą ilość głosów, a tym samym przewodniczącym samorządu został Bartosz Rosiakowski, a jego zastępczynią Tatiana Krzyśko. Działania samorządowe wspierać będą pozostali kandydaci wraz z przedstawicielami każdej klasy.

W tym roku nowy Zarząd wraz z całym Samorządem Uczniowskim dokonał wyboru opiekuna SU. Stanowisko to nadal sprawować będzie pani Alicja Dąbrowska, a także nowo wybrany drugi opiekun – pani Anna Maciejewska.

Nowo powołanemu zarządowi Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Alicja Dąbrowska