WAŻNE DATY W PROCESIE REKRUTACJI !!!

 

12.08.2020 r. godz. 9:00 Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy wywieszone na drzwiach szkoły oraz publikacja na stronie internetowej szkoły)

19.08.2020 r. godz. 9:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (listy wywieszone na drzwiach szkoły oraz publikacja na stronie internetowej szkoły)