ODBIÓR ŚWIADECTW

Odbiór świadectw w tym wyjątkowym czasie możliwy będzie u Wychowawców 26.06.2020 r. według poniższego harmonogramu.

Każdy oddział klasowy zostanie podzielony  na dwie grupy.

Informacje o terminie, godzinie oraz przyporządkowaniu do określonej grupy uczniów wysyłają Wychowawcy.

 

 

Gr 1

Gr 2

Klasa/ sala

Klasa / sala

Klasa / sala

Klasa /sala

8:00

8:30

I TAK/TH_4 / 2 A

I TI_4 /  6 A      

 I TR_4 / 19 B

I BS_g / 24 D

9:00

9:30

I TAK/TH_5 /  2 A

I TI_5 /  6 A

ITR_5  / 19 B

I BS_sp / 24 D

10:00

10:30

II TH /  2A

II TI /  6 A

II TAK/TOR / 19 B

II BS / 24 D

11:00

11:30

III TH / 2 A

---------------

III TAK/TOR / 19 B

III BS /  24 D

12:00

12:30

------------

 III TI / 6A

-----------------

--------------------

 

Z poważaniem

Wojciech Kaczmarek