Landscaping & IT English Vocabulary Contests

20 maja uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Informatycznego mieli okazję sprawdzić swoją znajomość angielskiego słownictwa, wykorzystywanego w ich branży. Uczestnicy konkursów musieli rozwiązać test online, w którym na wskazanie prawidłowej odpowiedzi mieli zaledwie kilka sekund!  

Zestaw pytań dla Architektów Krajobrazu sprawdzał znajomość słownictwa z zakresu narzędzi i sprzętu ogrodniczego.Informatycy natomiast musieli wykazać się w dziedzinie sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wśród Architektów Krajobrazu 1 miejsce ex aequo zajęła trójka uczniów: Klaudia Całek i Teresa Karwacka z klasy 3TAK oraz Jakub Badziński z klasy 2TAK. Najlepszymi wśród Informatyków okazali się Jan Dymek i Mikołaj Pieklak z klasy 1TI5

Oprócz oceny z przedmiotu, po powrocie do szkoły na laureatów będzie czekać dyplom oraz drobny upominek ufundowany przez Radę Rodziców. 

Gratulujemy wyników oraz życzymy aby zapał do zgłębiania branżowego słownictwa nigdy się nie wyczerpał!


Anna Maciejewska