KONKURSY JĘZYKOWE U ZAMOYSKICH

W okresie zdalnego nauczania nauczyciele języków obcych dbają o rozwijanie umiejętności językowych swoich uczniów. Oprócz realizacji podstawy programowej w formie lekcji online, zadań leksykalno-gramatycznych, plakatów, projektów czy vlogów organizują dla swoich uczniów również konkursy językowe.
 
W maju odbył się w formie online konkurs czytelniczy dla klas drugich ze znajomości książki "Heiße Spur in München". Młodzież miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na formularzu google odpowiadając na pytania zamknięte i otwarte do przeczytanej lektury.
 
Zwycięzcą został
Mateusz Golon z klasy 2TI, 2. miejsce zajęła Julita Kubiś z klasy 2TAR3. miejsce ex aequo zajęłyGabriela Szmyt oraz Aleksandra Potocka z klasy 2TH
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców!!!
 
Młodzież otrzymała oceny z przedmiotu oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę  Rodziców, ale ich przekazanie nastąpi po powrocie do szkoły.

20 maja odbędą się jeszcze 2 konkursy z języka angielskiego sprawdzające znajomość z zakresu słownictwa zawodowego - dla architektów krajobrazu i informatyków. Również te konkursy zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Monika Hofman
Anna Maciejewska