Dalsze ograniczenia dla placówek oświatowych

Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem MEN /poniżej/ informuję, że pierwotnie zakładane dni wolne 4, 5, 6 maja 2020 r.

stają się  dniami pracy zdalnej  zgodnie z nowym planem obowiązującym od 27.04.2020 r.

 Działalność szkół, żłobków i przedszkoli zostaje zawieszona do 24 maja

·         Egzaminy maturalne potrwają od 8 do 29 czerwca

·         Egzamin ósmoklasisty będą w terminie od 16 do 18 czerwca

·         Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

W połowie sierpnia odbędą się egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych

- Niestety obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego też zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek - podkreślił minister edukacji narodowej. - To ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja - dodał.

- Egzamin maturalny się odbędzie, podobnie egzamin ósmoklasisty. Wyznaczyliśmy daty dość odlegle i bezpieczne. Matura rozpocznie się 8 czerwca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie części ustnej. Będą to tylko egzaminy pisemne - zaznaczył.

Z poważaniem

Wojciech Kaczmarek