Są chwile i ludzie, których się nie zapomina

 

"Są chwile i ludzie, których się nie zapomina" 

Z głębokim żalem i poczuciem straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Kazimierza Nowaka - dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rokietnicy oraz wieloletniego wicedyrektora szkołyPrzez lata był zaangażowany w rozwój naszej placówki, znakomity nauczyciel, wspaniały dyrektor, laureat wielu odznaczeń i nagród.

Zawsze można było liczyć na Jego wsparcie, życzliwość i doświadczenie. W naszej pamięci pozostanie oddanym młodzieży wychowawcą, serdecznym kolegą, człowiekiem z wrodzoną kulturą osobistą.

Pan dyrektor Kazimierz Nowak na zawsze będzie trwać wpisany wielkimi literami w historię naszej szkoły.

Pogrążeni w głębokim smutku

Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.


Pożegnanie wygłoszone przez Dyrektora Wojciecha Kaczmarka podczas pogrzebu.


W smutku pogrążona Rodzino,  

Wszyscy tu zebrani wokół śp. Kazimierza Nowaka 

Przypadł mi smutny, aczkolwiek zaszczytny obowiązek pożegnania kolegi  Kazimierza. Jako Społeczność Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich i myślę mając delegacje dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z głębokim żalem i poczuciem straty, przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Kazimierza Nowaka dyrektora naszej szkoły w latach 1998-2003 i wieloletniego wicedyrektora. 

Jego droga życiowa rozpoczęła się 25 lutego 1934r. właśnie tu w Boruszynie, gdzie się urodził i wychowywał. Przygotowując się służby jako nauczyciel, wychowawca ukończył między innymi Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a w 1978 r.  Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uzyskując tytuł magistra. Pierwszą  pracę na krótko podjął w 1954r. w szkole podstawowej we Wrączynie jako nauczyciel, a już w listopadzie został powołany do odbycia 2-letniej służby wojskowej. 

 Od 1956 r. związał się zawodowo z Państwowym Zakładem Wychowawczym Dzieci Niewidomych w Owińskach, przekształconym ostatecznie w Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, gdzie pracował do sierpnia 1981r. najpierw jako wychowawca internatu, później nauczyciel, a od września 1972 r. piastował funkcję dyrektora szkoły 

1 września 1981r. rozpoczął pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Rokietnicy, przekształconym w roku 2000 w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych najpierw jako kierownik internatu, następnie wieloletni wicedyrektor i na zakończenie swojej kariery zawodowej dyrektor Zespołu w latach 1998-2003 r. 

Było mi dane pracować z kolegą Kazimierzem Nowakiem przez 11 lat. Wspólnie podczas Jego 5-letniej kadencji prowadziliśmy Zespół Szkół w Rokietnicy. Zawsze można było na Niego liczyć, jego wsparcie, empatię, życzliwość  i doświadczenie oraz ogromną dbałość o relacje międzyludzkie. 

Człowiek o wysokiej kulturze osobistej, niezwykle zaangażowany w rozwój szkoły, znakomity wychowawca, nauczyciel, dyrektor. Laureat wielu odznaczeń i nagród , m. in. w 1972r. nagroda II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, w 1974 Złoty Krzyż Zasługi, w 1976r. Medal Komisji Edukacji Narodowej i wielokrotninagroda Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

W sumie Jego dorobek zawodowy obejmuje, aż 49 lat pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Śp. Kazimierz Nowak, którego dzisiaj żegnamy, na zawsze pozostanie w pamięci i sercach Tych Wszystkich, którzy go spotkali na swojej drodze.  

Spoczywaj w Pokoju! 

Wojciech Kaczmarek 

Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy