ZAMOYSKICH Góra Grosza

ZAMOYSKICH Góra Grosza

Od końca listopada aż do początku stycznia uczniowie Zespołu Szkół im. J. W. Zamoyskich intensywnie opróżniali swoje portfele z zalegających drobiazgów. Tym sposobem uzbierano pokaźną Górę Grosza o wartości 267,50 zł. Kwota ta przekazana została Towarzystwu Nasz Dom, które zajmuje się pomocą dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Wszystkim za dobre serce serdecznie dziękujemy.

Alicja Dąbrowska

opiekun SU