19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Co roku przez 19 dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii  19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy

i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Nasza szkoła przystąpiła do programu a efektem tej decyzji są odbywające się w różnych klasach warsztaty dotyczące funkcjonowania mitów na temat przemocy, typów przemocy, informacji gdzie możemy szukać pomocy. O procedurze niebieskiej karty i trudnościach jakie rozwiązuje Zespół Interdyscyplinarny przy OPS Rokietnica mówił też ostatnio zaproszony gość, pani Agnieszka Mosiężna-Wasyl, za co bardzo dziękujemy.

Anita Durowicz

psycholog