OCALENI Z MAUTHAUSEN

W dniu 28 października br. w internacie przy Zespole Szkół w Rokietnicy odbyło się spotkanie uczniów szkoły z p. Eugeniuszem Śliwińskim (byłym więźniem obozu Mauthausen-Gusen) wraz z jego córką Marią. Podczas spotkania młodzież naszej szkoły miała możliwość poznania "żywej historii" człowieka, który przeżył część swojego życia w obozie zagłady. Dziękujemy za tą lekcję historii, a Panu Eugeniuszowi i jego bliskim życzymy dużo zdrowia i pogody ducha. Mamy również nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję gościć w naszej szkole tak wspaniałych Gości. Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników internatu: p. kierownik Marię Stułkowską oraz Macieja Gronowskiego, za pośrednictwem Fundacji POMOST.