Rozdania Stypendiów Rady Powiatu Poznańskiego 19/20

W dniu 30. 10. 2019 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w uroczystym wręczeniu Stypendiów Rady Powiatu Poznańskiego na rok szkolny 2019/2020 dla najzdolniejszych uczniów szkół. Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium było uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, równej co najmniej 5,0. Stypendium przyznawane jest na okres nauki w ciągu roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy) w wysokości 250,00 zł netto miesięcznie. Otrzymali je następujący uczniowie naszej szkoły: Mateusz Golon, Aleksandra Krzemińska, Julita Kubiś, Piotr Przybył, Izabela Gromna, Aleksandra Krawczyk, Filip Rokicki oraz Natalia Jankowiak. Ponadto Nagrodę Starosty Poznańskiego (jednorazowo 500 zł netto) przyznano najzdolniejszym uczniom szkół branżowych. W tej kategorii wyróżnieni zostali następujący uczniowie: Kalemba Zuzanna, Klocek Natalia oraz Bartosz Goraj. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.