Spotkanie osób pełniących funkcję kierownika szkolenia praktycznego.

24 października w szkole w Rokietnicy odbyło się spotkanie osób pełniących funkcję kierownika szkolenia praktycznego. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i wspólnym ustaleniu problemów wynikających  z powierzonych obowiązków.  W spotkaniu uczestniczyli kierownicy szkolenia praktycznego z kilkunastu szkół województwa wielkopolskiego. Zaproszenie przyjął także  Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Poznaniu p. Tomasz Wika, który przedstawił nowe rozwiązania prawne dla uczniów szkół branżowych.