Media internetowe w uczeniu się

W dniu 01.10.2019 r.,04.10.2019 r. I grupa uczniów klasy I TOR (5) uczestniczyła w warsztatach pt.: „Media internetowe w uczeniu się”, a 08.10.2019 r. i 11.10.2019 r. II grupa  w warsztatach pt.:” Jak zostać blogerem”. Obie grupy zostały objęte  projektem prowadzonym przez Collegium Da Vinci pt.:” Zawody przyszłości”. Celem projektu jest wspieranie i podniesienie wybranych kompetencji u uczniów, które wpływają na ich aktywizację społeczną i zawodową. Uczestnicy oprócz ogromnej pigułki wiedzy otrzymywali przede wszystkim wskazówki praktyczne.

Czekamy na kolejną część projektu w roku szkolnym 2020/2021 !

Agnieszka Solarczyk