Jak się uczyć, żeby się nauczyć

Jak się uczyć, żeby się nauczyć


W internacie trwa cykl zajęć dotyczący rozwijania umiejętności uczenia się, racjonalnego planowania nauki  i gospodarowania czasem. Celem zajęć jest podnoszenie efektywności uczenia się poprzez m.in. rozbudzanie ciekawości poznawczej i aktywności umysłowej, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, oraz koncentracji i lepszego skupienia uwagi, kształcenie myślenia matematycznego, logicznego oraz poznawanie różnych technik uczenia się. Podczas zajęć uczniowie nie tylko poznają techniki uczenia się, ale także wykonują różnorodne ćwiczenia rozwijające szereg funkcji poznawczy niezbędnych w procesie nauki. Miejmy nadzieję, że umiejętności nabyte na zajęciach pomogą uczniom szybciej  i intensywniej i efektywniej chłonąć wiedzę. 

I. Chołody