Pierwsza Pomoc przed medyczna.

Zajęcia edukacyjne w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

9 października
w naszym internacie odbyły się zajęcia edukacyjne w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Pokaz oraz pogadanka prowadzone były  przez wychowawców z uprawnieniami dotyczącej właśnie pierwszej pomocy. Zajęcia obejmowały prelekcję połączoną z obejrzeniem instrukcji ćwiczeń resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Wychowankowie poznali procedury zachowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz kolejne etapy udzielania pierwszej pomocy połączone z pokazem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej. Ochotnicy mieli okazje wykonać praktyczne ćwiczenia na fantomie. Dzięki zajęciom uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności, konieczne w przypadku udzielania pierwszej pomocy,  a jednocześnie przekonanie, że potrafią ratować zdrowie i najcenniejszą wartość, jaką  jest życie.
Mateusz Nitschke