Komunikat_wyniki indywidualne matur

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 lipca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r.
Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 4 lipca br. (czwartek).


Absolwenci, którzy:
1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)
2) podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach – otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości
3) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.
Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Poznań - wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie - https://uczniowie.oke.poznan.pl/

Wyniki będą udostępniane w systemach informatycznych 4 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 a 10:00. Zwracamy uwagę, że wyniki nie będą udostępnione w systemach informatycznych o północy.
Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali od dyrektora szkoły, do której uczęszczali.
Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone podczas briefingu prasowego 4 lipca br., w którym udział wezmą Ministrowie Edukacji Narodowej oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Miejsce oraz godzina briefingu zostaną przekazane przedstawicielom mediów najpóźniej 3 lipca br.
dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

***** ZOBACZ PEŁNY DOKUMENT .... .PDF ******