FINAŁ KONKURSU AVATAREK 2019

**** ZOBACZ GALERIĘ ***

 

KONKURS INFORMATYCZNY

W dniu 01.04.2019 r. w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24 odbył się finał IX edycji konkursu informatycznego dla szkól podstawowych AVATAREK. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy informatycznej, wspieranie w rozwoju młodzieży utalentowanej informatycznie, lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych w zakresie informatyki oraz propagowanie idei Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL.

Patronat honorowy nad konkursem od jego powstania sprawuje Starosta Powiatu Poznańskiego Pan Jan Grabkowski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty. Bieżącą edycję swoim patronatem objęli również m.in.: Łódzki Kurator Oświatowy, Polskie Towarzystwo Informatyczne z Polskim Biurem ECDL, Wojewoda Łódzki i Prezydent Miasta Łodzi, Firma Microsoft i Poznański Park Naukowo-Techniczny. Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a patronat medialny Rokickie Wiadomości. 

W bieżącej edycji konkursu udział wzięło 2287 uczniów z 56 szkół, które rywalizowały z podziałem na 7 okręgów: poznańskim, rokietnickim, grodziskim, łódzkim, gliwickim, pilskim i kaliskim. Etap finałowy poprzedzały eliminacje szkolne i półfinały. Eliminacje odbywały się w szkołach, a półfinał w siedzibach współorganizatorów konkursu, a mianowicie:

 • w Zespole Szkól im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
 • w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
 • w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
 • w Zespół Szkół Łączności w Gliwicach
 • w Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
 • w IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu

Gala finałowa odbył się w siedzibie pomysłodawcy i organizatora konkursu w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy. W finale konkursu uczestniczyły dwuosobowe zespoły z 14 szkół. Finał przeprowadzony został w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych. Dla uczestników konkursu jak i osób towarzyszących przygotowano napoje oraz poczęstunek. Dla nauczycieli-opiekunów zespołów uczniowskich zorganizowano zajęcia z metodyki nauczania programowania.

Po zaciętej i iście sportowej walce zwycięzcą konkursu został zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie  w składzie: Igor Dąbek i Patryk Jankowiak. Opiekunem zespołu jest Pan Rafał Olejniczak. Lista zwycięzców konkursu przedstawia się następująco:

Miejsce I - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie - opiekun: Rafał Olejniczak

Miejsce II - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie - opiekun: Andrzej Kordylasiński

Miejsce III - Szkoła Podstawowa nr 28 im Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu - opiekun: Hanna Zaborowska

Miejsce IV - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile - opiekun: Agata Madej

Miejsce V - Szkoła Podstawowa nr 91 im. L. Teligi w Łodzi - opiekun: Aleksandra Jagieła-Sochacka

Miejsce VI - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich  - Piła - opiekun: Katarzyna Sosnowska

Miejsce VII - Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu - opiekun: Jacek Mazurski

Miejsce VIII - Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu - opiekun: Michał Ostrowski

Miejsce IX - Szkoła Podstawowa nr 9 w  Gliwicach - opiekun: Edyta Stanisławska-Cudak 

Miejsce X - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Gliwice - opiekun: Rafał Kempa

Miejsce XI - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej, Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza  w Topoli Małej - opiekun: Marzanna Janoś

Miejsce XII - Szkoła Podstawowa nr 6 w Łodzi - opiekun: Katarzyna Grodzińska-Maślanka

Miejsce XIII - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strykowie - opiekun: Sławomir Miazga

Miejsce XIV - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie - opiekun: Izabela Drgas

Galę finałową konkursu swoją obecnością uświetnili i nagrody wręczali, m.in.: Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu Pani Monika Lis-Nożyńska, przedstawiciel Polskiego Biuro ECDL na Wielkopolskę Pani Ewa Sumowska oraz  Pan Tadeusz Nowik przedstawiciel Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, podziękowania i cenne nagrody rzeczowe, a trzy pierwsze zwycięskie zespoły puchary dla szkół.

Organizatorzy konkursu chcieliby serdecznie podziękować osobom i instytucjom bez których wsparcia i życzliwości ten konkurs nie mógłby się odbyć, zwłaszcza fundatorom nagród.  Dla zespołów na różnych etapach konkursu nagrody ufundowali:

 • Starosta powiatu poznańskiego
 • Starosta powiatu grodziskiego
 • Dyrektor Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
 • Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
 • Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
 • Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
 • Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu
 • Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach
 • Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Poznaniu
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Wielkopolski
 • Firma Microsoft
 • ECDL Polska
 • Firma CISCO
 • Wydawnictwo Helion
 • Poznański Park Naukowo –Technologiczny
 • Firma TP-Link

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy wspaniałych prac i wiedzy informatycznej i życzymy dalszych sukcesów uczniom oraz ich opiekunom. Mamy nadzieję, ze konkurs AVATAREK na stałe wpisał się w kalendarium szkolnych imprez i stał się tradycją naszych szkół, przyczyniając się do rozwijania zainteresowań wśród młodzieży dziedziną IT. Zapraszamy na jubileuszową X edycję konkursu AVATAREK.

Roman Dwulit