Konkurs dla uczniów gimnazjum

KONKURS CZYTELNICZY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM  IM. NOBLISTÓW W ROKIETNICY

Dnia 12 marca 2019 roku odbył się w naszej szkole konkurs czytelniczy z języków obcych dla uczniów klas 3 byłego Gimnazjum oraz klas 8 Szkoły Podstawowej w Rokietnicy. Założeniem konkursu było nawiązanie bliższej współpracy ze szkołą z sąsiedztwa i zachęcenie uczniów interesujących się językami obcymi do przyjrzenia się ofercie językowej ZS im. Zamoyskich w Rokietnicy.

Konkurs czytelniczy miał na celu zmotywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka niemieckiego i angielskiego oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także popularyzowanie języków obcych wśród młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w krajach niemieckiego oraz angielskiego obszaru językowego.

W konkursie sprawdzono znajomość treści lektury „Gefahr am Strand” oraz "The prince and the pauper". Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące głównych bohaterów powieści i najważniejszych wydarzeń powieści, opisywali fotografie z książki oraz wykonywali liczne zadania gramatyczno-leksykalne. Oczywiście wszystkie te zadania wykonywali w języku obcym.

Monika Hofman, Anna Maciejewska