Powstanie Wielkopolskie 100 rocznica

W lutym uczniowie klas czwartych technikum wraz z opiekunami mieli okazję zetknąć się z atmosferą PRL. W obiekcie włączonym do zasobów Wielkopolskiego Muzeum walk Niepodległościowych, umiejscowionym w Krzyżownikach, zwiedzaliśmy schron przeciwatomowy oraz galerię plakatu doby socrealizmu. Słuchając ciekawej opowieści przewodnika uświadomiliśmy sobie realne zagrożenie konfliktem atomowym w czasach „zimnej wojny” i dowiedzieliśmy się o metodach manipulowania świadomością społeczeństwa przez władze komunistyczne.

21 lutego w naszej szkole wspominaliśmy rzesze Wielkopolan, którzy w okresie zaborów przechowali polską tożsamość i dlatego byli zdolni by po zakończeniu I wojny światowej podjąć walkę zbrojną o włączenie ziem zaboru pruskiego do odradzającej się Polski. Przy dźwiękach wielkopolskich pieśni śpiewanych wspólnie z szkolnym chórem wspominaliśmy tych, którzy dla odbudowy niepodległości złożyli w ofierze nasze życie.