Odbiór świadectw dojrzałości

Uwaga Absolwenci!!!

Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie szkoły 11.08.2020 r. /wtorek/ według poniższego harmonogramu:

12:00 kl. IV TI Rokietnica

12:40 kl. IV TAK/TH Rokietnica

13:20 kl. IV TAK/TOR/TI Poznań

Obowiązuje odbiór osobisty. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego, odbiór tylko na podstawie pisemnego upoważnienia.

Podczas wizyty w sekretariacie nadal należy pamiętać o maseczce zakrywającej usta i nos, rękawiczkach ochronnych oraz dowodzie osobistym.

Z poważaniem

Wojciech Kaczmarek

Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy