KONKURS CZYTELNICZY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KONKURS CZYTELNICZY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Dnia 09 grudnia 2016 roku odbył się w naszej szkole konkurs czytelniczy z języka niemieckiego dla uczniów technikum. W konkursie sprawdzano znajomość treści 3 lektur: uczniowie klas pierwszych mierzyli się z lekturą "Abenteuer im Schnee", uczniowie klas drugich czytali lekturę "Spannende Tour", natomiast uczniowie klas trzecich musieli zapoznać się z treścią lektury "Und das nennt ihr Mut?".

Konkurs czytelniczy miał na celu zmotywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie języka niemieckiego, popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Dodatkowym atutem lektur jest również rozwijanie zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w krajach niemieckiego obszaru językowego. Akcja wszystkich omawianych lektur toczy się bowiem na terenie naszych zachodnich sąsiadów.

Test, z którym mierzyła się młodzież, zawierał pytania zamknięte i otwarte - uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące głównych bohaterów powieści i najważniejszych wydarzeń powieści, a także opisywali fotografie z książki. Oczywiście wszystkie te zadania wykonywali w języku niemieckim.Musieli także wykonywać ćwiczenia bazujące na nowo poznanym słownictwie.

Największą wiedzą dotyczącą przeczytanej lektury i najlepszą znajomością języka niemieckiego wśród uczniów klas pierwszych wykazał się Piotr Przybył z klasy I TI. Wśród uczniów klas drugich najlepiej wypadła Angelika Świniarska z klasy II TAK/TH rozwiązując test na poziomie 100%. II miejsce przypadło w udziale Wiktorii Ratajczak z klasy II TAK/TH , a III Wiktorii Przebierała z klasy II TAK/TH. Wśród uczniów klas trzecich najwięcej punktów zdobył Krzysztof Horała z klasy III TI/TAK, a II miejsce przypadło w udziale Klaudii Koralewskiej z klasy III TI/TAK.

Nagrody dla zwycięzców w postaci słowników, fiszek i repetytoriów do nauki języka niemieckiego zostały  ufundowane przez Radę Rodziców. Wszyscy uczestnicy zostali również nagrodzeni ocenami z języka niemieckiego za czas poświęcony na dodatkową pracę nad lekturą oraz punktami dodatnimi za udział w konkursie przedmiotowym.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za trud włożony w przygotowanie się do konkursu.

Liczę na waszą aktywność także w przyszłym roku.

Monika Hofman