Relacja z Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego to czas powrotu do nauki i obowiązków, ale także do koleżanek i  kolegów, nauczycieli, wycieczek, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych oraz wolnych chwil spędzanych w parku szkolnym.  Ponad  400 uczniów w Rokietnicy i 149 w Poznaniu  rozpoczęło nowy rok szkolny w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich. W tym uroczystym dniu na boisku szkolnym spotkali się uczniowie osiemnastu oddziałów szkoły branżowej i technikum. Utworzonych zostało sześć klas pierwszych technikum w zawodach: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik reklamy i technik architektury krajobrazu.  Obecnie Zespół Szkół liczy 560 uczniów i w stosunku do roku ubiegłego jest ponad 200 uczniów więcej.

Ponieważ nikt z nas nie może zapomnieć co wydarzyło się 1 września 1939, młodzież uroczystym apelem upamiętniła też tragiczne wydarzenia. Po części artystycznej głos zabrał Dyrektor szkoły Wojciech Kaczmarek, który przywitał uczniów oraz pedagogów, przedstawił organizację nowego roku szkolnego oraz życzył wielu sukcesów.