HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 2020

WTOREK – 25.08.2020 godz. 9:00

matematyka

ŚRODA – 26.08. 2020 godz. 9:00

język polski

 

 

Na egzamin obowiązuje strój galowy