Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto2 foto3 foto4 foto5

Celem działania koła jest :

 

Program zajęć pozalekcyjnych skierowany jest do młodzieży naszej szkoły szczególnie zainteresowanej szeroko pojęta problematyką  finansową, ekonomiczną i przedsiębiorczością. „Ułatwienie poruszania się w świecie finansów- unikanie zagrożeń i niebezpieczeństw np. ze strony para banków”

 

Podstawowym celem jest rozszerzenie przez uczniów wiedzy dotyczącej podstaw przedsiębiorczości, makro i mikro ekonomi ponad to :

 • Poszerzenie wiedzy związanej  z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

 • Przygotowanie do Konkursów i Olimpiad z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.

 • Przybliżenie wiedzy na temat wejścia Polski do strefy Euro

 • Staramy przyczynić się do przełamania stereotypów związanych ze wspólną integracją a także pokazać współzależność świata i Europy.

 • Udział w różnego rodzaju programach edukacyjnych np. „Moje finanse”.

 • Podniesienie zdolności komunikowania się.

 • Podstawy marketingu i reklamy.

 • Podatki.

 

 

 

Procedury osiągnięcia celów .

 • Zapoznanie z aktualnymi sprawami ekonomicznymi

 • Omówienie fundamentów prawnych i instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad Bankami

 • Przygotowanie prac na konkursy w oparciu o  zebrane wiadomości

 • Przygotowanie uczniów do udziału w  konkursach i olimpiadach organizowanych na terenie szkoły i poza nią

 • Przygotowanie dla pozostałych uczniów naszej szkoły informacji dotyczących bieżącej działalności koła jak i przekazywanie istotnych zagadnień dotyczących sfery ekonomicznej

 • Udział w Konferencjach i szkoleniach

 • Zbieranie materiałów z zakresu prac i działalności instytucji finansowych

 • Wyjazd do jednego z krajów europejskich.

 • Zapoznanie z funkcjonowaniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Poznanie roli  i znaczenia KNF

 

Oczekiwane efekty działań.

 

 • Zainteresowanie członków koła problematyką finansową i w dalszej części samodzielne rozwijanie tych zainteresowań

 • Takie przygotowanie młodzieży naszej szkoły aby mogła zakwalifikować się do konkursów  i olimpiad na szczeblu powiatowym i wojewódzkim a nawet ogólnopolskim.

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoją szkołę, region, kraj.

 • Powiązanie zdobytej wiedzy w ramach nauki innych przedmiotów z naszym dziedzictwem kulturowym.

 • Wykształcenie odpowiedzialności za własne działania.

 

 

 

Procedury sprawdzające osiągnięcie celów.

 

 • Przygotowanie  i udział  w konkursach i olimpiadach dotyczących wiedzy o Przedsiębiorczości i ekonomii na terenie szkoły i poza nią ( różne szczeble )

 • Opracowanie prac pisemnych, plastycznych na konkursy

 • Przygotowanie uczniów do międzyszkolnego i wewnątrz szkolnego konkursu związanego z tematyką ekonomiczną i z przedsiębiorczości

 

Spotkania Koła mają charakter otwarty i odbywają się nieregularnie.

 

 

Koło prowadzi :

mgr inż. Małgorzata Pawłowska

Copyright © 2021 Technikum w Poznaniu ul.Rubież 20 Poznań Rights Reserved.