Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto2 foto3 foto4 foto5

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego począwszy od 19.10.2020 r. w Zespole Szkół przekazuje podstawowe informacje organizacyjne:

· Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji, co jest równoznaczne z Waszą obecnością przed komputerami w domu.

· Preferowaną formą stają się lekcje on-line. · Podstawową platformą edukacyjną staje się https://system.zawodowcy.org

· Podstawowym narzędziem kontaktu on-line staje się BigBlueBotton będący częścią naszej platformy (zasady pracy z jej wykorzystaniem przesłałem w formie prezentacji).

· Dopuszczam możliwość wykorzystania innych narzędzi on-line, np. Teems, które mamy na naszej poczcie, Webex z którym pracowaliśmy w minionym okresie, czy Skype.

· Obecność należy sprawdzać najlepiej w formie on- line podczas wideokonferencji. W przypadku problemów technicznych zalecane jest przekazanie zadania kontrolnego do odesłania na platformie podczas lekcji weryfikującego jego obecność.

· Obecność rozliczana tak jak podczas zajęć stacjonarnych.

· Praca uczniów na platformie, aktywność, sprawdziany, kartkówki podlegają kontroli i ocenianiu zgodnie z obowiązującym statutem i aneksem przyjętym 06.04.2020 r.

· Uczniowie klas branżowej szkoły 1 –stopnia uczęszczają na zajęcia praktyczne zgodnie z obowiązującym harmonogramem, natomiast zajęcia lekcyjne odbywają on-line według obowiązującego planu lekcji.

· W oddziałach technikalnych wymagających realizacji kształcenia z wykorzystaniem pracowni specjalistycznych, zawodowych dopuszcza się możliwość organizacji lekcji bezpośrednio w szkole (przykładowo próbne egzaminy, wykorzystanie specjalistycznych oprogramowań, urządzeń technicznych itp.) oczywiście z zachowaniem rygoru sanitarnego, w tym obowiązkowe maseczki/przyłbice na korytarzach, holach i salach lekcyjnych podczas zajęć oraz dezynfekcja dłoni.

· Praktyki zawodowe realizowane będą zgodnie z wcześniejszym przyjęty harmonogramem.

· Wychowankowie internatu od najbliższego poniedziałku nie przyjeżdżają do szkoły z wyjątkiem uczniów Branżowej Szkoły 1-stopnia.

· Pedagog szkolny oraz psycholog dostępne są zgodnie z harmonogramem on-line oraz bezpośrednio w szkole po uprzednim telefonicznym bądź e-mailowym umówieniu.

· Biblioteka czynna w każdy piątek w godz. 9:00 – 14:00, pozostałe dni dostęp zdalny.

· Dopuszczam możliwość wprowadzenia kolejnych zmian organizacyjnych wynikających z przepisów, komunikatów MEN, Kuratorium, Organu Prowadzącego, Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Nadmieniam także, że nauczanie zdalne jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów i nie jest czasem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Z poważaniem

Wojciech Kaczmarek

Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich

w Rokietnicy

Copyright © 2021 Technikum w Poznaniu ul.Rubież 20 Poznań Rights Reserved.