Rekrutacja


Informacje o rekrutacji 2019/2020

do Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

Planowane oddziały po szkole podstawowej

Technikum /szkoła 5-letnia/

  • I technik informatyk – /przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski/
  • I technik hotelarstwa – /przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski/
  • I technik architektury krajobrazu(tak)/technik organizacji reklamy(tor) – /przedmioty rozszerzone:

dla tak: biologia, j. angielski; dla tor: informatyka, j. angielski/

Liceum ogólnokształcące /szkoła 4-letnia/

  • I liceum ogólnokształcące – /przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, geografia/

Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 3-letnia/

  • I branżowa szkoła 1 stopnia_wielozawodowa – /przedmioty wybrane: geografia, biologia/

Planowane oddziały po gimnazjum

Technikum /szkoła 4-letnia/

  • I technik informatyk – /przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski/
  • I technik hotelarstwa – /przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski/
  • I technik architektury krajobrazu(tak)/technik organizacji reklamy(tor) – /przedmioty rozszerzone:

dla tak: biologia, j. angielski; dla tor: geografia, j. angielski/

Branżowa Szkoła I stopnia /szkoła 3-letnia/

  • I branżowa szkoła 1-stopnia_wielozawodowa – /przedmioty wybrane: geografia, biologia, fizyka, chemia/

Drzwi otwarte:

30.03.2019 r. godz. 11:00 /sobota/

26.04.2019 r. godz. 16:00 /piątek/

11.05.2019 r. godz. 12:00 /sobota/